www.rukonreality.sk

Kontakt

RUKON s.r.o.
Račianske mýto 1 /obchodná pasáž/
831 02 Bratislava 3
Slovenská republika


IČO: 35 843 233
IČ DPH: SK2020238902
DIČ: 2020238902
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu v Bratislave I., oddiel Sro, vložka číslo: 27297/B

Spoločnosť zastupuje: Ing. Jozef Macháček (konateľ)


Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
číslo účtu: 2624709527/1100
IBAN: SK49 1100 0000 0026 2470 9527
BIC (SWIFT): TATRSKBX


Kontakty:
e-mail: office@rukonreality.sk
tel.: 02/4463 3714,
tel.+odkazovač: 02/4463 3716
fax: 02/4463 3715
mobil:
0903 776 464 – Ing. Jozef Macháček
0903 776 471 – Mgr. Rudolfa Besíková
0918 520 806
Kde nás nájdete
Google Maps JavaScript API Example


Napíšte nám správu